Knjigovodstvo za trgovačka društva

Knjigovodstvo za trgovačka društva

  • Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema potrebama svakog klijenta.
  • Ustrojavamo vođenje poslovnih knjiga : dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa.
  • Ustrojavanje i vođenje evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine,materijala,rezervnih dijelova i sitnog inventara,salda konti kupaca i dobavljača analitika plaća radnika, zalihe u maloprodaji, podatke za zalihe u veleprodaji i sve propisane porezne evidencije. Obračun PDV-a, statističke izvještaje, temeljne financijske izvještaje, bilancu, račun dobiti i gubitka te prijavu poreza na dobit.
  • Obračun plaće te sva pitanja vezana za obračun plaće.

Dugogodišnje iskustvo je ključ uspješnog vođenja knjigovodstva.

Zatražite ponudu za vođenje knjigovodstva vaše tvrtke!

Naši klijenti