Knjigovodstvo za trgovačka društva

Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema potrebama svakog klijenta. Ustrojavamo vođenje poslovnih knjiga : dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i...

Knjigovodstvo za neprofitne organizacije

Vodimo evidencije dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), financijske imovine i obveza, zatim knjigu (dnevnik) blagajni,...

Knjigovodstvo za obrte i slobodna zanimanja

Vodimo knjigu primitaka i izdataka, knjigu ulaznih i izlaznih računa, evidenciju osnovnih sredstava, evidenciju o tražbinama i obvezama, radimo obračun PDV-a, obračun plaća,...

Poslovno savjetovanje

Savjetujemo poduzetnike u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima. Poslovno savjetovanje o mogućiim rješenjima vezanim za porez na...

Posebni planski analitički poslovi

Sastavljane mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji poslovanja, izrada svih posebni izvještaja za poslovne banke i Finacijsku agenciju. ...